ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง
หมู่ที่ 6 , ตำบลท่าสะอ้าน, อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา , 24130  เบอร์โทรศัพท์ 038-530152
FAX 038-530152
อีเมล์ support@cdd.go.th

(Visited 985 times, 1 visits today)