ประวัติความเป็นมา

กุ้ง ปลา ปูไข่ หอยใหญ่ ไข่เป็ดแดง แหล่งอุตสาหกรรม

คำว่า "บางปะกง" เพี้ยนมาจากคำว่า "บางมังกง" ซึ่งได้ชื่อมาจากปลามังกง หรือ ปลาอีกง ที่พบชุกชุมในถิ่นนี้ บางตำนานว่าชื่อบางปะกง อาจมาจากมีต้นโกงกางที่ป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า “บางปะกง” จัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2450 อำเภอบางปะกง อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ถือเป็นประตูเข้าเขตภาคตะวันออก

การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอบางปะกงแบ่งออกเป็น 12 ตำบล 108 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ตำบลบางปะกง (Bang Pakong) ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน
 2. ตำบลท่าสะอ้าน (Tha Sa-an) ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน
 3. ตำบลบางวัว (Bang Wua) ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน
 4. ตำบลบางสมัคร (Bang Samak) ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน
 5. ตำบลบางผึ้ง (Bang Phueng) ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน
 6. ตำบลบางเกลือ (Bang Kluea) ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน
 7. ตำบลสองคลอง (Song Khlong) ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน
 8. ตำบลหนองจอก (Nong Chok) ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน
 9. ตำบลพิมพา (Phimpha) ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน
 10. ตำบลท่าข้าม (Tha Kham) ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน
 11. ตำบลหอมศีล  (Hom Sin) ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน
 12. ตำบลเขาดิน (Khao Din) ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางปะกงประกอบด้วยองค์กรปกดครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าข้ามทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลพิมพา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิมพาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าสะอ้าน
 • เทศบาลตำบลหอมศีล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหอมศีล
 • เทศบาลตำบลบางปะกง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางปะกง
 • เทศบาลตำบลบางวัว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางวัว บางส่วนของตำบลบางสมัคร และบางส่วนของตำบลบางเกลือ
 • เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางวัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางวัว)
 • เทศบาลตำบลบางผึ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางผึ้งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปะกง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางปะกง)
 • เทศบาลตำบลบางสมัคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสมัคร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางวัว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเกลือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางวัว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองคลองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจอกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหอมศีล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหอมศีล)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินทั้งตำบล
(Visited 5,789 times, 1 visits today)