สพอ.บางปะกง​ ดำเนินการค้นหาหมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการ ๙;๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา​ ต่อยอด” เพื่อพัฒนา​ชุมชน​ประจำปี ๒๕๖๕

เข้าชม 3 ครั้ง

๑๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๕​ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางนงลักษณ์​ รัก​ราวี​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​บางปะกง​ มอบหมาย​ พัฒนากร​ประจำตำบล ดำเนินการประชา​สัมพันธ์​และค้นหาหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการ ๙;๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน ​รักษา​ ต่อ​ยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยตำบลที่ดำเนินการไปแล้วได้แก่ ตำบลท่าข้าม​ อีกทั้งในการจัดกิจกรรม​แต่ละครั้ง สพอ.บางปะกง นำ Application “Click ชุมชน” ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงฐานข้อมูล​งานพัฒนา​ชุมชน​เพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

(Visited 3 times, 1 visits today)