สพอ.บางปะกง เข้าร่วมโครงการพัฒนาสักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

เข้าชม 7 ครั้ง

14-15 กุมภาพันธ์ 2565
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมาย นางสาวกัญจนพรรณ การะศรี นักวิชาการพัฒนาชมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอบางปะกง เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรม ที วินเทจ บางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 7 times, 1 visits today)