สพอ.บางปะกง ดำเนินการค้นหาหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการ ๙;๑๐ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕

เข้าชม 3 ครั้ง

๑๑ และ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๐๙.๐๐ น.
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมาย พัฒนากรประจำตำบล ดำเนินการประชาสัมพันธ์และค้นหาหมู่บ้านต้นแบบโครงการ ๙;๑๐ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕

(Visited 3 times, 1 visits today)