สพอ.บางปะกง เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศล สมตวาร 100 วัน พระราชทานศพพระมงคลสุทธิคุณ(หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร)

เข้าชม 2 ครั้ง

16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมาย นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน นางสาวลีลาพร ไชยฮะนิจ และนายธนากร ศรีประไหม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศล สมตวาร 100 วัน พระราชทานศพ พระมงคลสุทธิคุณ(หลวงพ่อฟู อติภทโท ป.ธ.4) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร/อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง ณ ศาลาการเปรียญวัดบางสมัคร ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในงานพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้

(Visited 2 times, 1 visits today)