สพอ.บางปะกง เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาชิกกลุ่มสวัสดิการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

เข้าชม 9 ครั้ง

13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกกลุ่มสวัสดิการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom cloud meeting สาระสำคัญ คือ แจ้งระเบียบสวัสดิการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ให้สมาชิกทราบ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง

(Visited 9 times, 1 visits today)