สพอ.บางปะกง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค

เข้าชม 4 ครั้ง

13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ส่วนภูมิภาค) โดยมีนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง

(Visited 4 times, 1 visits today)