สพอ.บางปะกงตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

เข้าชม 3 ครั้ง

11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตรวจสอบค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและผลตอบแทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านคลองตารวย ตำบลสองคลอง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง

(Visited 3 times, 1 visits today)