สพอ.บางปะกงเชิญชวนสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางปะกง
เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
สนับสนุนจัดกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี
พัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายสตรี

คุณสมบัติ
1) สตรีสัญชาติไทย
2) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3) อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.10 ต่อปี สนับสนุนงบประมาณสูงสุดถึง 200,000 บาท

สนใจสมัครสมาชิกได้ที่
http://www.womenfund.in.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
087-3869270 (คุณเจี๊ยบ)

(Visited 14 times, 1 visits today)