สพอ.บางปะกงสวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าพระราชทาน ในหัวข้อ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เข้าชม 8 ครั้ง

13 มกราคม 2565
นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน นางสาวลีลาพร ไชยฮะนิจ และนายธนากร ศรีประไหม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าพระราชทานในการปฏิบัติงาน Concept “BPK(Bangpakong Thai Chic Campaign)”

(Visited 8 times, 1 visits today)