สพอ.บางปะกง เข้าร่วมรับฟังการประชุม กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12/2564

เข้าชม 3 ครั้ง

27 ธันวาคม 2564
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference) และถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช. ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 3 times, 1 visits today)