สพอ.บางปะกง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือ ประชาชนตำบลสองคลอง

เข้าชม 2 ครั้ง

27 ธันวาคม 2564
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมาย นายสุธีรพล พูลสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลสองคลอง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง โดยเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลังคาเรือน

(Visited 2 times, 1 visits today)