สพอ.บางปะกง ประชุมชี้แจงการดำเนินกองทุน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ตำบลเขาดิน

เข้าชม 3 ครั้ง

27 ธันวาคม 2564
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมาย นายสุธีรพล พูลสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการดำเนินกองทุน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ให้กับคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านท่าตาเถร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่ทำการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) เพื่อให้เป็นไปตามหลักกองทุนธรรมาภิบาล และให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

(Visited 3 times, 1 visits today)