สพอ.บางปะกง ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เข้าชม 6 ครั้ง

23 ธันวาคม 2564
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง

(Visited 6 times, 1 visits today)