สพอ.ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

เข้าชม 13 ครั้ง

21 ธันวาคม 2564
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมาย นางสาวกัญจนพรรณ การะศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารนสยางกูร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา)

(Visited 13 times, 1 visits today)