สพอ.บางปะกง เรียนรู้ระบบฐานข้อมูล TPMAP LOGBOOK กับเจ้าหน้าที่สพจ.ฉะเชิงเทรา

เข้าชม 6 ครั้ง

22 ธันวาคม 2564
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง เรียนรู้และขอคำแนะนำการใช้งานระบบ TPMAP Logbook จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 6 times, 1 visits today)