เครื่อข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP อำเภอบางปะกง ร่วมกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กับ สพอ.บางปะกง

เข้าชม 8 ครั้ง

นางสาวกรรณฎา หมื่นอนันต์ รองประธานกรรมการเครือข่าย OTOP ฝ่ายการตลาด อำเภอบางปะกง และเจ้าของกิจการน้ำพริกเกลือแม่สาคร ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 8 times, 1 visits today)