สพอ.บางปะกง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศป.ปส.อ.) ครั้งที่ 7/2564

เข้าชม 8 ครั้ง

1 ธันวาคม 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมายให้ นายสุธีรพล พูลสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศป.ปส.อ.) ครั้งที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 8 times, 1 visits today)