สพอ.บางปะกง เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564

เข้าชม 14 ครั้ง

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกคน เข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564 ผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ TV พช. ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDayCDD
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
https://district.cdd.go.th/bangpakong/
Facebook: สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางปะกง

(Visited 14 times, 1 visits today)