สพอ.บางปะกง ประชาสัมพันธ์และนำเสนอลายผ้าประจำจังหวัดให้กับเทศบาลตำบลท่าข้าม

เข้าชม 13 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นำตัวอย่างเสื้อลายผ้าประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง ได้เลือกสั่งซื้อ เพื่อสวมใส่ในการปฏิบัติราชการและร่วมสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
#ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDayCDD
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
https://district.cdd.go.th/bangpakong/
Facebook: สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางปะกง

(Visited 13 times, 1 visits today)