สพอ.บางปะกง เข้าร่วมรับฟังการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 20 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และถ่ายทอดสดทางระบบ TV พช. ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 20 times, 1 visits today)