สพอ.บางปะกง ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด(ศอช.จ)

เข้าชม 8 ครั้ง

26 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ(ศอช.อ) ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด(ศอช.จ) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(video conference)และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช. โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

(Visited 8 times, 1 visits today)