สพอ.บางปะกง ร่วมกับ สพจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอบางปะกง

เข้าชม 13 ครั้ง

23 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมาย นางสาวลีลาพร ไชยฮะนิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินงานจัดการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(One Tambon One Product : OTOP) ระดับอำเภอ ของอำเภอบางปะกง ในการประชุมครั้งนี้ มี นางสาวเสาวนีย์ มีเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ) จากกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมอภิปรายให้ข้อมูลโครงการ OTOP ที่สำคัญต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

(Visited 13 times, 1 visits today)