สพอ.บางปะกง ลงพื้นที่ดำเนินงาน “โคก หนอง นา บางเกลือ”

เข้าชม 5 ครั้ง

14 ตุลาคม 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามงานเริ่มดำเนินการขุดบ่อน้ำ “โคก หนอง นา” บ้านสกัดสี่สิบ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 5 times, 1 visits today)