สพอ.บางปะกง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เข้าชม 4 ครั้ง

12 ตุลาคม 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมาย นายสุธีรพล พูลสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ และแนะนำข้าราชการต่อที่ประชุมฯ 3 ราย ณ หอประชุมอำเภอบางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน

(Visited 4 times, 1 visits today)