สพอ.บางปะกง จัดประชุมประจำเดือนกันยายนและร่วมประชุมเตรียมรับพัฒนากรใหม่

เข้าชม 5 ครั้ง

1 กันยายน 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกง จัดประชุมทีมประจำเดือนกันยายน 2564 และร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจฯ เพื่อรับพัฒนากรก่อนประจำการรุ่น 118

(Visited 5 times, 1 visits today)