ประชุมชี้แจ้ง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ปี 2564

เข้าชม 11 ครั้ง

31 สิงหาคม 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุนชน เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบ Video Conference

(Visited 11 times, 1 visits today)