พัฒนาชุนชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมผู้บริหารนักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/2564

เข้าชม 15 ครั้ง

27 สิงหาคม 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

(Visited 15 times, 1 visits today)