สพอ.บางปะกง ประชุมทีมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าชม 8 ครั้ง

26 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ประสานทีมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. เพื่อประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดเก็บและติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล

(Visited 8 times, 1 visits today)