สพอ.บางปะกง ซักซ้อมทำความเข้าใจ การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผ่าน “EBMN2564” : WINDOWS/MOBILE APPLICATION

เข้าชม 13 ครั้ง

24 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและแกนนำอาสาสมัคร จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ทราบในรายละเอียดการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบและการอัพเดทข้อมูลที่ถูกวิธี ทุกขั้นตอนที่มีความสำคัญ

(Visited 13 times, 1 visits today)