รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โคก หนอง นา” ตำบลท่าสะอ้าน

เข้าชม 17 ครั้ง

24 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโยธา   สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านท่าไข่ ตำบลท่าสะอ้าน

(Visited 17 times, 1 visits today)