“โคก หนอง นา” : บ้านท่าไข่ ตำบลท่าสะอ้าน

เข้าชม 35 ครั้ง

21-23 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงกับการดำเนินงานโค้งสุดท้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” ณ บ้านท่าไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 35 times, 1 visits today)