สพอ.บางปะกง เร่งดำเนินงาน “โคก หนอง นา”

เข้าชม 11 ครั้ง

11 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงเร่งดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรม 1.4 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 1 ไร่ ณ บ้านท่าไข่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 11 times, 1 visits today)