สพอ.บางปะกง ประชุมวางแผนงานประจำสัปดาห์

เข้าชม 10 ครั้ง

4 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง “ประชุมวางแผนงานประจำสัปดาห์” โดยหารือในประเด็นติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและแจ้งประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. (ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting)

(Visited 10 times, 1 visits today)