สพอ.บางปะกงและเทศบาลตำบลท่าสะอ้านลงพื้นที่ติดตามงาน “โคก หนอง นา : ท่าไข่”

เข้าชม 14 ครั้ง

18 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงและเทศบาลตตำบลท่าสะอ้าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามและดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 1.4 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 14 times, 1 visits today)