สพอ.บางปะกงลงพื้นที่ประเมินศักยภาพกองทุนฯ ตำบลบางผึ้งและตำบลเขาดิน

เข้าชม 5 ครั้ง

5 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมมาภิบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางผึ้ง และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 5 times, 1 visits today)