สพอ.บางปะกงลงพื้นที่ตำบลหนองจอกประเมินศักยภาพกองทุน กข.คจ.

เข้าชม 11 ครั้ง

6 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ลงพื้นที่ตำบลหนองจอก เพื่อประเมินศักยภาพและติดตามรับฟังผลการดำเนินการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลกับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 11 times, 1 visits today)