สพอ.บางปะกงต้อนรับคณะนิเทศจาก ศพช.ชลบุรี

เข้าชม 16 ครั้ง

4 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ต้อนรับ คณะนิเทศการฝึกงานภาคสนามของพัฒนาที่อยู่ระหว่างฝึกปฏิบัติราชการก่อนประจำการ รุ่นที่ 117 จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 16 times, 1 visits today)