สกัดสี่สิบคึกครื้นร่วมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2564

เข้าชม 10 ครั้ง

4 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ร่วมสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสกัดสี่สิบ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

(Visited 10 times, 1 visits today)