เตรียมความพร้อมก่อนการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 3 ครั้ง

2 สิงหาคม 2564

กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสกัดสี่สิบ หมูที่ 2 ตำบลบางเกลือ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง เตรียมความพร้อมและสถานที่จัดการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด  ผ่านระบบออนไลน์

(Visited 3 times, 1 visits today)