“รู้กิน รู้ใช้ อยู่รอดปลอดภัย จากโควิด 19 ด้วยพืชสมุนไพรใกล้ตัว”

เข้าชม 8 ครั้ง

19 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงร่วมกับปราชญ์ชุมชนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิต 19 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านประตูน้ำปากตะคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 8 times, 1 visits today)