“ผู้นำแกร่ง…ชุมชนเข้มแข็ง” สพอ.บางปะกงร่วมส่งประกวดสุดยอดผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปี 2564

เข้าชม 9 ครั้ง

17 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงร่วมส่ง 2 สุดยอดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้าและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : การจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน 1 ตำบลต้นแบบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

(Visited 9 times, 1 visits today)