บางผึ้ง ร่วมกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กับ สพอ.บางปะกง

เข้าชม 11 ครั้ง

5 สิงหาคม 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางผึ้งร่วมกิจกรรมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยในกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง(สพอ.บางปะกง)

(Visited 11 times, 1 visits today)