ท่าสะอ้าน ร่วมกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กับสพอ.บางปะกง

เข้าชม 47 ครั้ง

20 สิงหาคม 2564

นายปรีชา เอี่ยมอ่อน นายกเทศมนตรี และนายพรชัย เสรีนนท์ชัย ปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 47 times, 1 visits today)