การเรียนรู้จากพี่สู่น้อง…บทเรียนภาคสนามพัฒนากร 117

เข้าชม 13 ครั้ง

5 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง มอบพัฒนากรพี่เลี้ยงพาพัฒนากรใหม่ สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการแบบไม่ใช้งบประมาณ ตามหลักสูตรภาคสนามของพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 117 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านประตูน้ำปากตะคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 13 times, 1 visits today)