สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงดำเนินการจัดประชุมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (เวทีที่ 1) ณ ที่ทำการหมู่บ้านเป้าหมาย

เข้าชม 127 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงดำเนินการจัดประชุมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (เวทีที่ 1)  ณ ที่ทำการหมู่บ้านเป้าหมาย

(Visited 127 times, 1 visits today)