ผู้อำนวยการกลุ่มงานสัมมาชีพชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงไส้เดือน บ้านหลังสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 152 ครั้ง

นางวรรณา  ลิ่มพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสัมมาชีพชุมชนและทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงไส้เดือน  บ้านหลังสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 152 times, 1 visits today)