สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงจัดประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 51 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงจัดประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จัดประชุม ณ ที่ทำการหมู่บ้านเป้าหมาย 24 หมู่บ้าน

(Visited 51 times, 1 visits today)