สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงจัดการประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 70 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงจัดการประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 70 times, 1 visits today)